5 điều nhân viên thật lòng muốn nói với sếp

"Nhân viên muốn biết những gì bạn mong đợi ở họ và họ muốn có ai đó để chia sẻ, giúp đỡ và hướng dẫn", Laura Troyani, giám đốc tiếp thị của TINYpulse cho biết. "Họ muốn nhà lãnh đạo của họ có những kỹ năng giải quyết công việc trực tiếp và tạo động …

Tags :

Leave Your Comment